Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

School 'VBS Sint-Rita '
Al 24 vacatures ingevuld!

Adresgegevens VBS Sint-Rita
Instellingsnr: 125641
Zandbergstraat 24
8530 Harelbeke
www.vbssintrita.be
Contactpersoon Bruno Colpaert
+32 (0) ( 0) 5 6 71 94 59
+32 (0) ( 0) 4 7 53 55 209
Gemaskeerd email adres
Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke
Tuinstraat 20
8530 Harelbeke
www.kbhonline.be
Lijst met scholen