aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Privacy & data beleid

Jobsopschool.be garandeert je een volledige bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer en zal jouw gegevens dan ook heel vertrouwelijk behandelen. Je gegevens worden nooit aan derde partijen doorgegeven!

Bij het aanvragen van informatie vragen wij enkel de persoonsgegevens (naam/adres/e-mail/…) om die aanvraag goed te kunnen afhandelen.
De door jou gegeven informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden.
Je zal enkel door de directies of hun medewerkers gecontacteerd worden (indien nodig) over de vacature waarvoor je solliciteerde.

We gebruiken de beste technologische middelen die op dit ogenblik voorhanden zijn voor de beveiliging van onze gegevens. Alle persoonlijke gegevens worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik.

Door het gebruiken van deze site, stem je in met het beleid dat wij voeren inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geef je de toestemming voor het verzamelen en het gebruik van jouw gegevens door de Comm. Vennootschap Jobsopschool.be, zoals beschreven in deze beleidsverklaring.

De Comm. Vennootschap Jobsopschool.be behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen.