Op het einde van dit schooljaar (06/2023) stopt Jobsopschool.be.

Een combinatie van het lerarenplatform en het lerarentekort zorgt ervoor dat Jobsopschool.be er niet meer in slaagt om een kritische massa aan werzoekende onderwijzers te bereiken. Daardoor werd Jobsopschool.be voor scholen ook minder interessant.

We zijn wel er van overtuigd dat Jobsopschool.be een positieve kracht was in het onderwijslanschap en door transparant vacatures - meer dan 7500! - kenbaar te maken vele onderwijzers aan een job hebben geholpen. Bedankt voor jullie vertrouwen gedurende de voorbije 14 jaar!

Privacy & data beleid

Jobsopschool.be garandeert je een volledige bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jobsopschool.be, gevestigd aan Vredelaan 71, 8820 Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@jobsopschool.be
http://jobsopschool.be
Vredelaan 71, 8820 Torhout

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jobsopschool.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Curriculum Vitae
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jobsopschool.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de gegevensverwerking

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jobsopschool.be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om enerzijds directieleden in staat te stellen om werkzoekende onderwijzers te contacteren en anderzijds om werkzoekende onderwijzers op de hoogte te brengen van vacatures in het basisonderwijs

Geautomatiseerde besluitvorming

Jobsopschool.be neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een directielid van een school of medewerker van Jobsopschool.be) tussen zit. Vacatures worden niet automatisch toegekend, de selectie en het contacteren gebeurt door een persoon.

Jobsopschool.be gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Om de werking van Jobsopschool.be te verzekeren worden enkele derde partij softwaresystemen gebruikt. Die zijn hieronder opgelijst.
Ontvangen van e-mail via: Mailbox.org https://mailbox.org/en/data-protection-privacy-policy
Verzenden van e-mail via: Amazon SES https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jobsopschool.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om vacatures toe te kenen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: zolang een gebruiker actief blijft (aanmelden en gebruiken van Jobsopschool.be) blijven de accountgegevens bewaard. Als een gebruiker zijn account opzegt of twee jaar niet meer actief is worden de persoonsgegevens volledig en onherroepelijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jobsopschool.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het invullen van vacatures of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Scholen die jouw gegevens raadplegen zijn verantwoordelijk voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jobsopschool.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jobsopschool.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfotpaspoortnummer en zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jobsopschool.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jobsopschool.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We raden het gebruik van sterke wachtwoorden aan en gebruiken encryptie om verschillende gegevens te beschermen (bijvoorbeeld het cv). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jobsopschool.be . Hoewel we ons uiterste best doen om de huidige regels van de kunst gegevens te beschermen is elk complex softwaresysteem gevoelig voor eventuele bugs die in het slechtste geval gegevens kunnen lekken. Het rapporteren van een lek in Jobsopschool.be kan via hetzelfde e-mail adres.