Op het einde van dit schooljaar (06/2023) stopt Jobsopschool.be.

Een combinatie van het lerarenplatform en het lerarentekort zorgt ervoor dat Jobsopschool.be er niet meer in slaagt om een kritische massa aan werzoekende onderwijzers te bereiken. Daardoor werd Jobsopschool.be voor scholen ook minder interessant.

We zijn wel er van overtuigd dat Jobsopschool.be een positieve kracht was in het onderwijslanschap en door transparant vacatures - meer dan 7500! - kenbaar te maken vele onderwijzers aan een job hebben geholpen. Bedankt voor jullie vertrouwen gedurende de voorbije 14 jaar!

Veel gestelde vragen

Op deze pagina worden veel gestelde vragen zo goed mogelijk beantwoord. De vragen zijn opgedeeld in drie categorieën: algemene vragen, vragen voor werkzoekende onderwijzers en vragen voor werkgevers in het basisonderwijs die interesse hebben in de diensten van Jobsopschool.be.

Algemeen Algemeen

Wat is het doel van Jobsopschool.be?
Het doel is om zo snel en goed mogelijk vacatures in kleuter- en lagere scholen in te vullen. Jobsopschool.be biedt een platform dat de communicatie tussen de directies van de aangesloten scholen en sollicitanten met interesse in een job in het basisonderwijs makkelijker maakt.


Welke scholen zijn lid van Jobsopschool.be?
Er is een lijst met alle aangesloten scholen en een lijst met scholengemeenschappen beschikbaar. De contactgegevens van de scholen en de gemeenschappen zijn er terug te vinden.

Voor werkzoekende onderwijzers

Ik zie vacatures van Jobsopschool.be verschijnen op Facebook, Twitter en op de website van Jobsopschool.be zelf. Waarom zou ik me registeren op Jopbsopschool.be?
In het kort: je maakt meer kans om werk te vinden. De directieleden kiezen nagenoeg altijd iemand uit de lijst van kandidaten die op Jobsopschool.be geregistreerd zijn. Na registratie kan je op je profielpagina ook een lijst vinden met vacatures die bij jouw profiel passen.


Hoe maak ik me lid van Jobsopschool.be?
De registratieprocedure is snel en eenvoudig:

  1. Registreren — dit doe je door je e-mail adres op te geven en een wachtwoord te kiezen. Om tikfouten te voorkomen moet het wachtwoord bevestigd worden.
  2. Activeren — meteen na de registratie ontvang je van ons een e-mail met daarin een activatielink. Erop klikken brengt je bij de volgende stap. Indien de mail niet meteen te vinden is controleer dan ook de spam-mails.
  3. Profiel aanvullen — daar worden je adres en andere gegevens gevraagd. Het uploaden van een cv is verplicht.
  4. Solliciteren — nu kan je een lijst opvragen met vacatures die bij jouw profiel passen. Daarnaast kunnen directies jou nu contacteren. Het werk komt naar je toe!


Voor welke vacatures kan ik hier solliciteren?
Je kan bij ons solliciteren voor alle jobs die vallen binnen het basisonderwijs. Concreet betekent dit dat er hier vacatures komen voor kleuteronderwijzer, onderwijzer, zorgcoördinator, ict-coördinator, leraar lichamelijke opvoeding kleuter en lager, kinderverzorger en secretariaatsmedewerker. De meerderheid van de vacatures die hier verschijnen zijn evenwel vacatures voor onderwijzend personeel.


Voor welke soort van vacatures kun je hier kandideren?
De aangesloten scholen stellen hier allerlei vacatures open: zowel vervanging korte afwezigheden (VKA) als langdurige interims.


Hoe raak ik aan werk?

  1. Maakt een profiel aan op Jobopschool.be en duidt aan wanneer je werk zoekt en voor welk ambten.
  2. Controleer je persoonlijke pagina op vacatures. Indien er binnen één van onze scholengemeenschappen een vacature open staat waar jij voor in aanmerking komt, dan komt die vacature automatisch op je persoonlijke pagina.
  3. De directie van de school kiest welke sollicitanten ze op de hoogte brengt van de open vacature (via SMS en e-mail).
  4. Ontvang je een bericht, reageer dan snel en neem contact op met de school. Reageren op doe je door te telefoneren met de directie van de betreffende school, daarna worden verdere afspraken gemaakt. Zo blijft het persoonlijk contact tussen de directie en de sollicitant behouden.
  5. Indien je geen melding via e-mail of SMS ontvangt, is het in principe ook mogelijk om zelf contact op nemen. Let wel op dat de vacature nog niet is ingevuld op het moment dat je contact opneemt: raadpleeg hiervoor telkens eerst de vacature-pagina op de Jobsopschool.be website.


Ik heb aangegeven dat ik via SMS en e-mail gecontacteerd mag worden over vacatures. Ik zie via Twitter en Facebook vacatures verschijnen maar ontvang hierover geen berichten. Wat is hier aan de hand?
Zelfs al heb je in je profiel aangegeven dat je mag gecontacteerd worden over vacatures, word je niet automatisch op de hoogte gebracht van alle vacatures die bij jou passen. De directies kiezen steeds zelf wie ze contacteren i.v.m. een vacature. Voor elke vacature alle beschikbare sollicitanten via SMS en e-mail contacteren zou enorm veel onnodig berichtenverkeer opleveren. Er is immers telkens maar één enkele kandidaat nodig om een vacature in te vullen.


Ik heb aangegeven dat ik via SMS en e-mail gecontacteerd mag worden over vacatures. Dit is geen garantie dat ik op de hoogte ben van alle vacatures die bij mijn profiel passen. Hoe blijf ik op de hoogte van alle vacatures die bij mijn profiel passen, en hoe solliciteer ik voor die vacatures?
Via de website, RSS feeds, Twitter en Facebook kan je op de hoogte blijven van vacatures. Op je profielpagina is ook een link te vinden naar een lijst met vacatures die bij jouw profiel passen. Als je geen e-mail bericht of SMS krijgt over de vacature kan je zelf contact op te nemen met de directie. Let wel op dat de vacature nog niet is ingevuld op het moment dat je contact opneemt: raadpleeg hiervoor telkens eerst de vacature-pagina op de Jobsopschool.be website.


Ik volg de facebook pagina van Jobsopschool.be en telkens als ik wil solliciteren blijkt dat er al iemand anders
mee weg is. Dit irriteert me mateloos. Is het de bedoeling dat ik mijn dagen slijt met het steeds opnieuw bekijken van die facebook pagina?

We zijn ons zeker bewust van dit probleem. Jobsopschool.be streeft transparantie na, als een directielid er voor kiest om een vacature kenbaar te maken, proberen we de vacature zo breed mogelijk te verspreiden. Het publiceren van een vacature gebeurt gelijktijdig op Jobsopschool.be, op Twitter en op facebook. Dit geeft iedereen een gelijke kans om aan de slag te kunnen.
Vacatures staan soms maar enkele minuten open, een teken dat Jobsopschool.be goed werkt, maar voor kandidaten is dit frustrerend omdat de kans klein is dat ze aan de slag kunnen. Er is immers telkens maar één kandidaat nodig om een vacature in te vullen en als er 50 tot 100 beschikbare kandidaten zijn dan zit de statistiek niet mee.
Het alternatief is om vacatures niet te publiceren. Hierbij maken kandidaten geen kans om aan de slag te kunnen. Het past in de filosofie van Jobsopschool.be om zo veel mogelijk vacatures kenbaar te maken. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat informatie over een vacature slechts aan enkelen wordt doorgegeven, denk maar eens aan alle vacatures bij scholen die niet op Jobopschool.be zijn aangesloten. We kiezen er bewust voor om kandidaten een kleine kans te geven in plaats van helemaal geen kans, ook al wekt dit soms frustratie op.
Het is evenwel niet de bedoeling om elke minuut de facebook-pagina te bekijken, net omdat de kansen klein zijn. Het is constructiever om te wachten tot een directielid jou contacteert. Om te weten te komen waarom je soms geen SMS ontvangt over vacatures, zie de vraag hierboven


Moet ik regelmatig mijn profiel aanpassen?
In feite komt het hierop neer: het is in jouw belang om zo goed mogelijk je profiel en je cv bij te houden. Er wordt steeds gekeken naar je werkervaring. Daarom is het handig dat je je profiel up-to-date houdt. Blijf zeker steeds aanduiden waar en wanneer je werk zoekt.


Ik heb werk gekregen op een school binnen een aangesloten scholengemeenschap. Moet ik mijn profiel aanpassen?
Neen, je hoeft niet aan te duiden dat je werk hebt gevonden via Jobsopschool.be: dat gaat automatisch. Voor de periode van de vacature sta je automatisch geregistreerd als werkend en je zal dan ook geen berichten ontvangen over overlappende vacatures.


Ik vind werk buiten jullie aangesloten scholengemeenschappen, wat moet ik doen?
Eerst en vooral proficiat dat je werk hebt gevonden! Om onnodig berichtenverkeer te voorkomen is het nuttig om je profielpagina aan te passen en aan te geven wanneer je opnieuw beschikbaar bent voor andere vacatures.


Ik heb vast werk gevonden en heb deze databank niet meer nodig. Moet ik iets doen?
Je kan je eenvoudig uitschrijven uit onze database. Ga hiervoor naar je profielpagina en geef aan dat je werk hebt gevonden. Door het vinkje aan te vinken geef je aan dat je niet meer gecontacteerd wil worden. Jouw profiel wordt dan op non-actief geplaatst.
Als je je langere tijd niet meer aanmeldt op de site, ontvang je tot driemaal toe van ons een herinneringsmail. Indien je ook hier niet op reageert, kom je ook automatisch op non-actief te staan.


Welke papieren moet ik meebrengen naar mijn eerste school waar ik werkzaam ben?
Bij verschillende scholengemeenschappen kunnen er andere regels gelden. Contacteer om zeker te zijn de personeelsdienst van de scholengemeenschap. Het onderstaande lijstje geeft in ieder geval al een goede indicatie.
Bij een eerste indiensttreding in het onderwijs:

Reeds eerder in dienst in het onderwijs:


Is het nog nodig om mijn sollicatiebrief en cv persoonlijk naar scholen te sturen?
In principe is dit niet meer nodig. De directies van de aangesloten scholen bekijken telkens de meest recente versie van je cv op Jobsopschool.be. Dit bespaart een pak papier. Natuurlijk kan het geen kwaad om je interesse in een onderwijsjob persoonlijk aan de directie te verwoorden.


Worden mijn persoonlijke gegevens vrijgegeven aan anderen?
We hanteren een strikt privacybeleid wat betreft jouw persoonlijke gegevens. Wij gaan nooit jouw gegevens doorspelen aan derden. Zie voor meer info onder ‘privacybeleid’.

Voor werkgevers in het basisonderwijs

Ik ben codi of stafmedewerker van een scholengemeenschap. Kan ik lid worden van Jobsopschool.be en de vacatures van mijn scholengemeenschap hier plaatsen?
Uiteraard, gebruik de registratieprocedure om de scholengemeenschap te registeren. Er is informatie te vinden over de werking op de pagina over Jobsopschool.be. Aarzel niet om de contact pagina te gebruiken bij verdere vragen.


Is Jobsopschool.be gebonden aan een bepaald net?
Neen, Jobsopschool.be is niet gebonden aan een net. Scholengemeenschappen van alle netten zijn welkom.


Is het plaatsen van vacatures op Jobopschool.be gratis?
Jobsopschool.be vraagt per geregistreerde school een jaarlijkse bijdrage en werkt samen met ODVB, voor leden van die netoverschrijdende belangenorganisatie gelden er kortingen.


Hoe verzekert Jopbsopschool.be dat de profielen van de werkzoekende onderwijzers up-to-date blijven?
Werkzoekende onderwijzers die drie maanden niet actief zijn op Jobsopschool.be worden automatisch gevraagd om hun profiel te actualiseren. Indien een kandidaat geen gevolg geeft aan dit verzoek wordt zijn profiel automatisch op non-actief geplaatst en komt het profiel niet meer voor in de lijst met beschikbare kandidaten. Dit zorgt voor up-to-date profielen.


Hoe komen aspirant onderwijzers op Jobsopschool.be terecht?
Jobsopschool.be voert een actief activeringsbeleid om nieuwe aspirant onderwijzers te motiveren om zich op Jobsopschool.be in te schrijven. Er worden onder meer presentaties gegeven in de normaalscholen van Tielt, Gent en Torhout. Daarnaast komen er via de facebook-pagina ook veel nieuwe sollicitanten binnen. Ook de aangesloten scholen hebben hier een actieve rol te vervullen. Op elke school ligt wel een map met cv’s. Bij een aansluiting op Jobsopschool.be wordt gevraagd om een uitnodigingsmail te versturen naar de adressen die in die map te vinden zijn.