Jobsopschool.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

Jobsopschool.be logo Het doel van Jobsopschool.be is vacatures in kleuter- en lagere scholen snel en efficiënt toekennen aan werkzoekende onderwijzers. Jobsopschool.be richt zich daarvoor tot werkzoekende onderwijzers en werkgevers in onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Vacature voor Onderwijzer, Zorgcoördinator en Kleuteronderwijzer in Sint-Kruis (Brugge)

Carl Deprez
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

Sint-Andreaslyceum lager - Sint-Kruis (Brugge)
+32 (0) 50 28 85 10
Duur: 8 maanden, van 08/11/2021 tot 30/06/2022
8/24 tot einde schooljaar

Vacature details

Vacature voor Onderwijzer in Brugge

Lies Debooserie
Gemaskeerd email adres
Gemaskeerd nummer

SLHD Basisschool Brugge - Brugge
Duur: 2 maanden, van 08/11/2021 tot 24/12/2021
Gezocht: interim voor derde leerjaar tot de kerstvakantie in SLHD Basisschool Brugge. Neem contact met basisschoolbrugge@slhd.be of 0473 56 82 17.

Vacature details

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 8 maanden, van 08/11/2021 tot 30/06/2022
Deeltijds of buiten de normale schooluren
8u Stedelijke Basisschool De Brug Roeselare tot einde schooljaar. Uurrooster te bespreken.

Vacature details

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 7 maanden, van 01/12/2021 tot 30/06/2022
Deeltijds of buiten de normale schooluren
10/24 door pensionering titularis in de Stedelijke Basisschool Sint Michiels Brugge De geluksvogel.

Vacature details

Vacature voor Onderwijzer en Kleuteronderwijzer in Roeselare

Duur: 10 maanden, van 01/09/2021 tot 30/06/2022
20/24 waarvan 10 in Zuienkerke en 10 in Heist in het gemeentelijk onderwijs als leerkracht godsdienst basisonderwijs

Vacature details